Wczoraj, w wieku prawie 88 lat zmarła Margaret Tchatcher. Jeden z ostatnich bastionów prawicy europejskiej. Była całe życie eurosceptyczna i antylewacka. W kwestii gospodarczej natomiast była liberalna. Miała wielki wpływ na ekonomię, politykę, gospodarkę Europy II połowy XX wieku. Dzięki temu że była doskonałym premierem, piastowała swój urząd w Wielkiej Brytanii najdłużej w XX wieku. Wraz z jej śmiercią ubył jeden z ostatnich autorytetów w kwestii prawicowości, eurosceptycyzmu i antykomunizmu. Wszyscy porządni prawicowcy brytyjscy (i nie tylko) z żalem przyjęli wiadomość o jej śmierci. Ja także. Spoczywaj w spokoju!